ราคา Power BI

การวิเคราะห์สำหรับองค์กรทุกแห่ง

Power BI ในบัญชี Microsoft Fabric แบบฟรี

 

ฟรี

สร้างรายงานเชิงโต้ตอบที่สมบูรณ์ซึ่งนำการวิเคราะห์การแสดงผลด้วยภาพมาไว้ที่ปลายนิ้วของคุณโดยใช้ Power BI ซึ่งรวมอยู่ในบัญชีฟรีสำหรับ Microsoft Fabric รุ่นพรีวิว

 • ไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิต
 • อัปเกรดเป็น Power BI Pro หรือ Power BI Premium เพื่อแชร์รายงาน

Power BI Pro

ต่อผู้ใช้

 

$10

ต่อผู้ใช้/เดือน

ให้สิทธิการใช้งานแก่ผู้ใช้แต่ละรายด้วยการวิเคราะห์แบบสมัยใหม่ที่ใช้งานได้ด้วยตนเองเพื่อเผยแพร่รายงานและแดชบอร์ด และเพื่อดูเนื้อหาทั่วทั้งองค์กรของคุณ

 • เผยแพร่และแชร์รายงาน Power BI
 • Power BI Pro รวมอยู่ใน Microsoft 365 E5
 • ซื้อได้ทันทีด้วยบัตรเครดิต1

Power BI Premium

ต่อผู้ใช้

 

$20

ต่อผู้ใช้/เดือน 2

ให้สิทธิการใช้งานแก่ผู้ใช้แต่ละรายเพื่อเข้าถึงขนาดแบบจำลองที่ใหญ่ขึ้น การรีเฟรชที่บ่อยขึ้น การอ่าน/เขียน XMLA รวมไปถึงไปป์ไลน์การปรับใช้งานและคุณลักษณะอื่นๆ ในระดับองค์กร

 • รวมคุณลักษณะทั้งหมดที่พร้อมใช้งานกับ Power BI Pro
 • ดู Power BI Premium คุณลักษณะ เพิ่มเติม
 • ซื้อได้ทันทีด้วยบัตรเครดิต1

Microsoft Fabric

Power BI Premium ต่อ SKU ความจุ

ตั้งแต่

$4,995

ต่อเดือนสำหรับ P1 SKU

ให้สิทธิการใช้งานแก่องค์กรของคุณเพื่อการเข้าถึง Microsoft Fabric ในประสบการณ์ผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรที่ใช้ความจุการคำนวณและพื้นที่เก็บข้อมูลเท่ากัน3

 • รวมคุณลักษณะทั้งหมดที่พร้อมใช้งานกับ Power BI Premium ต่อผู้ใช้
 • เข้าถึงปริมาณงาน Microsoft Fabric ที่เหลือผ่านประสบการณ์ผลิตภัณฑ์และความจุที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
 • ใช้ การปรับขนาดอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองต่อความจุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้วางแผนเป็นครั้งคราวโดยการเพิ่ม vCore ครั้งละหนึ่งรายการโดยอัตโนมัติต่อช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ราคาของการปรับขนาดอัตโนมัติคือ $85 ต่อ vCore/24 ชั่วโมง4

ราคาที่แสดงใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเท่านั้นและอาจไม่ได้สะท้อนถึงราคาตามรายการจริงเนื่องจากปัจจัยด้านสกุลเงิน ประเทศ และตัวแปรของภูมิภาค ราคาจริงของคุณจะแสดงตอนชำระเงิน ข้อเสนอทั้งหมดอยู่ภายใต้ขีดจำกัดการให้บริการของผลิตภัณฑ์ เรียนรู้เพิ่มเติม ติดต่อ ตัวแทนของ Microsoft เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดราคาและข้อเสนอระดับองค์กร

มีราคาสำหรับสถานศึกษา, หน่วยงานภาครัฐ, และ องค์กรที่ไม่หวังผลกำไร

Power BI พร้อมใช้งานในจีนซึ่งดำเนินการโดย 21Vianet

1 การสมัครใช้งานต่อผู้ใช้สำหรับ Power BI Pro และ Power BI Premium พร้อมให้คุณซื้อด้วยตัวเองและพร้อมให้ซื้อได้จากศูนย์การจัดการ Microsoft 365 การซื้อ Microsoft Fabric ต้องใช้สิทธิ์เข้าถึงศูนย์การจัดการ Microsoft 365 เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับตัวเลือกการซื้อและสิทธิการใช้งาน Power BI ที่พร้อมใช้งาน

2 ส่วนเสริม $10 ต่อผู้ใช้/เดือนพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิการใช้งาน Power BI Pro และ Microsoft 365 E5 เพื่อยกระดับการใช้งานเป็น Power BI Premium ต่อผู้ใช้ เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับการซื้อ Power BI Premium ต่อผู้ใช้

3 จำเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Power BI Pro สำหรับ Power BI Premium (“P”) และ SKU ความจุ Fabric (“F”) SKU ในการเผยแพร่เนื้อหา Power BI ไปยัง Microsoft Fabric ช่วยให้ผู้ใช้เนื้อหาสามารถตรวจสอบและโต้ตอบกับรายงาน Power BI โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ต่อผู้ใช้เพิ่มเติมพร้อมใช่งานที่ P1 ขึ้นไป (และ F64 ขึ้นไป)

4 การปรับขนาดอัตโนมัติ คือส่วนเพิ่มเติมที่ต้องใช้ Power BI Premium ต่อความจุ (Gen2) และการสมัครใช้งาน Azure สามารถตั้งค่าขีดจำกัดล่วงหน้าได้ด้วยการปรับขนาดอัตโนมัติเพื่อควบคุมต้นทุน เช่น เกณฑ์ในการปรับขนาด vCore หรือค่าบริการการสมัครใช้งานรวม

วิธีการใช้งาน Power BI เพิ่มเติม

Microsoft 365 E5

เข้าถึง Power BI Pro ผ่านทาง Microsoft 365 E5 ซึ่งรวมแอปผลิตภาพที่ดีที่สุดเข้ากับความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัย การตรงตามมาตรฐาน การสื่อสารทางเสียง และการวิเคราะห์ขั้นสูง

Power BI Desktop

ใช้แอป Power BI Desktop ฟรีเพื่อเชื่อมต่อ สร้างแบบจำลอง และแสดงภาพข้อมูลของคุณด้วยพื้นที่ทำงานแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย และภาพเชิงโต้ตอบนับร้อยที่ง่ายต่อการใช้งาน

Power BI สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

เข้าถึงและดูแดชบอร์ดและรายงาน Power BI ได้แบบสดๆ บนอุปกรณ์ใดก็ได้ ด้วยแอป BI บนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบเนทีฟสำหรับ Windows, iOS และ Android

Power BI Embedded

สร้างรายงาน แดชบอร์ด และการวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับการติดต่อกับลูกค้าในแอปพลิเคชันของคุณเองโดยใช้ภาพลักษ์ของ Power BI ลดทรัพยากรของนักพัฒนาโดยทำให้การตรวจสอบ การจัดการ และการปรับใช้งานการวิเคราะห์เป็นไปโดยอัตโนมัติ

สำรวจแผน Power BI

หัวข้อตาราง
คุณลักษณะ 5 Power BI ในบัญชี Microsoft Fabric แบบฟรี
Power BI Pro
Power BI Premium
ต่อผู้ใช้
Power BI Premium ต่อความจุ (รวม Microsoft Fabric)
สร้างรายงานด้วย Power BI Desktop6

รวม

รวม

รวม

รวม

เผยแพร่รายงาน Power BI เพื่อแชร์และทำงานร่วมกัน  

รวม

รวม

 
AI ขั้นสูง, กระแสข้อมูล, คลังข้อมูลขนาดเล็ก, และการอ่าน/การเขียนจุดสิ้นสุด XMLA    

รวม

รวม

ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้เนื้อหา Power BI ได้โดยไม่ต้องมีสิทธิ์การใช้งานต่อผู้ใช้แบบชำระเงิน7      

รวม

เข้าถึงปริมาณงาน Microsoft Fabric ทั้งหมด รวมถึง Data Factory, วิศวกรรมข้อมูล, คลังข้อมูล, วิทยาศาสตร์ข้อมูล, การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ และ Data Activator      

รวม

ขีดจำกัดขนาดหน่วยความจำของโมเดล8   1 GB 100 GB 400 GB
อัตราการรีเฟรชสำหรับชุดข้อมูล Power BI   8/วัน 48/วัน 48/วัน
ที่เก็บข้อมูลสูงสุด (ที่เก็บข้อมูลแบบเนทีฟ Power BI)9   10 GB/ผู้ใช้ 100 TB 100TB
การรักษาความปลอดภัยและการเข้ารหัสข้อมูล

รวม

รวม

รวม

รวม

ที่เก็บข้อมูล OneLake, ที่เก็บข้อมูล OneLake BCDR, แคช OneLake และการสร้างเครือข่าย10      

รวม

หัวข้อตาราง
Power BI ในบัญชี Microsoft Fabric แบบฟรี
Power BI Pro
Power BI Premium
ต่อผู้ใช้
Power BI Premium ต่อความจุ (รวม Microsoft Fabric)
สร้างรายงานด้วย Power BI Desktop6

รวม

รวม

รวม

รวม

เผยแพร่รายงาน Power BI เพื่อแชร์และทำงานร่วมกัน
 

รวม

รวม

 
AI ขั้นสูง, กระแสข้อมูล, คลังข้อมูลขนาดเล็ก, และการอ่าน/การเขียนจุดสิ้นสุด XMLA
   

รวม

รวม

ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้เนื้อหา Power BI ได้โดยไม่ต้องมีสิทธิ์การใช้งานต่อผู้ใช้แบบชำระเงิน7
     

รวม

เข้าถึงปริมาณงาน Microsoft Fabric ทั้งหมด รวมถึง Data Factory, วิศวกรรมข้อมูล, คลังข้อมูล, วิทยาศาสตร์ข้อมูล, การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ และ Data Activator
     

รวม

ขีดจำกัดขนาดหน่วยความจำของโมเดล8
  1 GB 100 GB 400 GB
อัตราการรีเฟรชสำหรับชุดข้อมูล Power BI
  8/วัน 48/วัน 48/วัน
ที่เก็บข้อมูลสูงสุด (ที่เก็บข้อมูลแบบเนทีฟ Power BI)9
  10 GB/ผู้ใช้ 100 TB 100TB
การรักษาความปลอดภัยและการเข้ารหัสข้อมูล

รวม

รวม

รวม

รวม

ที่เก็บข้อมูล OneLake, ที่เก็บข้อมูล OneLake BCDR, แคช OneLake และการสร้างเครือข่าย10
     

รวม

5 สามารถดูคุณลักษณะของตัวแทนในสถานะความพร้อมใช้งานทั่วไป (GA)

6 Power BI Desktop คือการสำรวจข้อมูลและประสบการณ์เขียนรายงานสำหรับ Power BI และมีให้ใช้งานแบบดาวน์โหลดฟรี

7 รายงานการใช้ Power BI โดยไม่มีสิทธิ์การใช้งานแบบชำระเงินต่อผู้ใช้จะมีผลกับ Fabric SKU F64 ขึ้นไป และ Power BI Premium ต่อ SKU ความจุ P1 ขึ้นไป

8 โปรดดู Power BI ความจุของขีดจำกัดขนาดหน่วยความจำของแบบจำลองและ SKU

9 สำหรับการจัดเก็บชุดข้อมูล Power BI เท่านั้น

10 ลูกค้า Power BI Premium ต่อความจุจะสามารถใช้ที่เก็บข้อมูล OneLake, แคช OneLake, ที่เก็บข้อมูล OneLake BCDR และการสร้างเครือข่ายโดยไม่ต้องมีการสมัครใช้งาน Azure แบบจำกัดเวลา ในที่สุด จะต้องมีการสมัครใช้งาน Azure และใช้ราคามาตรฐาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา โปรดไปที่ Fabric หน้าการกำหนดราคา

ทรัพยากร Power BI เพิ่มเติม

อ่านคู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน

ลองใช้ Power BI ฟรี

ดาวน์โหลดเครื่องมือและแอป Power BI