เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
506 40000590
jocampo@adltcr.com

Advance Learning Technology Center Limitada

Advance Learning es un centro de capacitación, entrenamiento y certificación  internacional en el área de tecnologías de información y comunicación. Contamos con  una experiencia de 14 años, brindando soluciones de aprendizaje que buscan formar o  actualizar un recurso humano, con las competencias digitales necesarias para hacer  frente al proceso de transformación digital y los retos inherentes a la cuarta revolución  industrial. Actualmente también, brindamos servicios de Mentoring y consultoría para el desarrollo de soluciones empresariales de analítica de datos, basados en Power BI. Hemos acompañados a nuestros clientes en el camino a la optimización del uso de lo datos de manera que cobren vida, cuenten historias y sean realmente un insumo relevante para la toma de decisiones en la organización. Construimos los más dinámicos tableros, le colaboramos en procesos de migración, le asesoramos en temas de publicación y seguridad, entre otros. 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม