เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
00352621987024
ahp@ainos.lu

AINOS SA

Ainos is an IT company that is specialised in the development of digital solutions and in business intelligence. We can support you in your digital transformation projects by offering innovative and customised solutions. The satisfaction of our clients is very important to us, which has led us to develop an agile way of working in order to meet your expectations as precisely as possible, while also saving you time and money and keeping our commitments. 

We offer A to Z support, from the definition of your need to the realisation and final monitoring of the project.
Thanks to our variety of profiles, we can provide complete solutions, that are thought-out and realised according to your requirements and those of your customers.

With the aim of reinforcing our presence as a digital player in Luxemburg, our sister-company Elgon and ourselves have joined the group POST Luxembourg.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม