เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+352661102432
info@akabi.eu

AKABI

AKABI is an international IT consultancy company specialized in Business Intelligence, Software Development, Cloud & IT Infrastructure, based in Belgium and Luxembourg.

We assist our clients with all their Digital Transformations by investing in our people. We're continuously bringing value to our customers for more than 5 years now, driven by two main objectives: quality and client's satisfaction.

AKABI was born with a clear and well defined goal, offer top class services to our customers and quality of life to our consultants. Accordingly, in a result-driven perspective, we bring together customer-oriented approach and IT experts resources.

We provide expert IT advices to businesses, helping top companies to achieve their goals, especially in Business Intelligence, Software Development and Cloud & Infrastructure topics. We are able to do that thanks to our experts and our strong experiences.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม