เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+49 89 307 60880
backoffice@alexanderthamm.com

AlexanderThamm GmbH


We empower our customers to develop their own strengths and accompany them on their way with our [at] Data Journey – from data strategy to the development of algorithms and the construction of IT architectures to maintenance and operation.

OUR VISION

Technologies such as Artificial Intelligence will help humanity meet its greatest challenges such as climate change, epidemics and a fair global economy. We believe in European values like privacy and human-centered AI.

OUR MISSION

We help people and organizations to use data and artificial intelligence responsibly and for the benefit of people. The focus is always on generating real added value from data. In this way we create an economically strong Europe with digital products and services that scale globally and are based on European values.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม