เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+3364544216
d.cabaud@alfun.fr

ALFUN

ALFUN est le fruit de la rencontre de trois experts avec une forte culture technique en infrastructure et cloud. Nicolas, Filipe et Loïc, ont mis en commun depuis 2012, leur savoir-faire pour accompagner les entreprises dans une transition vers les nouvelles technologies.   Nos missions pour nos clients sont : - Améliorer la communication et la collaboration en sécurité avec Microsoft 365 - Moderniser le data center grâce à Microsoft Azure - Placer la donnée au coeur du business avec Microsoft Power BI - Assurer le maintien opérationnel des infrastructures clients Vous trouverez ainsi au sein d’ALFUN une équipe de passionnés, qui continue de s’agrandir et se distingue grâce à une expertise technique toujours à la pointe des nouveautés. Grâce à la contribution de tous nos collaborateurs nous avons été élu partenaire Microsoft de l’année 2019 sur le marché PME/PMI Français.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม