เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
855-729-1300
sales@appliedtech.us

Applied Tech Solutions Inc

Applied Tech is a Microsoft Gold SMB solution provider who specializes in managed services, design, architecture, & implementation of your IT infrastructure and cloud solution needs. We base our solutions on much of the Microsoft solution 'stack' Including Office 365 (O365), Azure, Windows Server, Exchange, SQL, Power BI, SharePoint, Dynamics CRM, and Hyper-V. In addition, we can support all of your IT systems with our 40+ person extended hour’s help desk/network operations center (NOC). We have expertise in multiple vertical industries such as Healthcare and other HIPAA covered entities, as well as financial, legal, manufacturing, construction, government agencies, non-profit organizations, and trade associations. Applied Tech enjoys an exceptionally high retention rate among its clients that underscores the company’s commitment to servicing our clients. Applied Tech is ranked as one of the top 120 IT support providers in the Nation by MSPMentor. With our recent acknowledgement of Microsoft Midwest SMB Partner of the year, we have the resources and skills necessary to support your business with any and all of your IT needs. Offices in Madison WI, Stevens Point, WI and Waukesha, WI

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม