เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
646-506-9354
sales@apps4rent.com

Apps4Rent LLC

Apps4Rent will help you implement for Power BI needs that helps you gain key insights for your business. Get value out of Power BI insights to assist you in developing a strategy to fuel your business. Apps4Rent's strategy puts your data to work for you. We can help you implement Power BI engagement for Project Server, Project Online, Dynamics 365 etc.

Following all the best practices for Power BI implementation, our certified experts will work with you to create a smart dashboard that will visually offer interactive insights. Apps4Rent will offer you a set of dashboards that helps you get started with organizing crucial business information. We have strong expertise in Project Management and Analytics.

With thousands of implementations under our belt, we are determined to offer the best value to our customers. Apps4Rent has been in the business for over 15 years and has served more than 10,000 clients across 90+ countries.

How does Apps4Rent perform Power BI engagement?

  • Work with in-house teams to understand your business requirements
  • Gather key ideas from the design team to set up a visualization process
  • Consult with the data mining team to create a powerful visual dashboard
  • Determine the company’s perspective for data presentation
  • Implement rigorous checks on hygiene factors

Our 4-Step Power BI implementation process

  1. Getting started with a kickoff call
  2. Preparing the whiteboard draft
  3. Feedback process - Implementation and optimization
  4. Delivery of the final dashboard. 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม