เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+598 (2)4846189
info@arkanosoft.com

Arkano Software

As Microsoft’s and Power Bi’s Business Partner, Arkano has implemented projects on different verticals using many BI products joining the evolution of tools such as PowerPivot, PowerView, PowerQuery, PowerMap, Reporting Services and specially Power BI (on its different versions: Web, Desktop, Gateways configuration, Power BI Mobile). In the latest projects we developed we have integrated information from databases such as: SQL Server, SharePoint Online/On Premises, Oracle, SAP, Json, Web, Google Analytics, implementing data models that are not only integrated with those sources but are also linked in order to export the data. Those solutions bring to the business an analytic aspect that allows us to make decisions on the short term and to develop strategic pacification based on historical information obtained from diverse systems that the organization operates with. We have had many successful experiences with vertical development in diverse areas such as Finance, Retail, Investigation and Forestry. We were awarded three times “Microsoft Partner of the Year”, two times “Great Place to Work” and like you, we are a Microsoft Partner; we have over 60 Microsoft and Xamarin certifications and we work based in Agile Methodologies so we also have Scrum certifications.

 

Additional contact: Leonardo.Innella@arkanosoft.com


ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม