เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
469-850-2732
leonard.mwangi@armely.com

armely llc

Armely is a leading big data and analytics consulting firm located in Southwest United States. We assist organizations build innovative solutions and platforms using data and analytics. Our success is driven by the culture of listening to our customers, responding to their needs and delivering beyond their expectations while growing their internal team to inherit and progress solutions.

Whether it’s for a specific skill set or a project team in conjunction with your team, armely strives to ensure that the job gets done and exceeds your expectation.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม