เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
18482388491
partnerhub@avasoftus.com

AVA Software Inc.

AVASOFT, Shaping Next-Gen Software Development

 

As a trusted Microsoft Gold Partner for more than a decade, we have evolved as a leader in offering Microsoft 365 solutions.  In specific, we are experts in empowering the game of Microsoft Power platforms for top brands.

 

We help clients unlock the potential of the Power platform to meet their business needs. Our team helps in analyzing business data through customized dashboards, building custom mobile applications, automating processes, and creating virtual agents.

 

AVASOFT offers a wide range of Power BI solutions to its clients. Here's a glimpse!

 

Power BI

 Our team integrates source data from various touchpoints and processes them to visualize data sets. We customize Power BI dashboards and reports as per the client's needs to make confident business decisions at a glance.

 

AVASOFT’s business intelligence team has dealt with various line of businesses such as manufacturing, energy & utilities, real estate, retail and consumer goods, education, finance, healthcare & life sciences. Depending on the business needs we have customized Power BI dashboards for distinct personas like sales, marketing, operations, finance, HR, legal and sourcing.

 

In Power BI arena, we help clients in

*      Migrating legacy reporting platforms to Power BI

*      Building self-service intuitive dashboards & reports

*      Building customized dashboards & reports using Power BI

*      Bursting analytical reports using Power Automate

*      Combined solutioning of Azure + Power BI

*      Combined solutioning of Databricks + Power BI

*      Combined solutioning of Snowflake + Power BI

*      Embedding Power BI to SharePoint

*      Embedding Power BI to Power Portal

 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม