เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
9089880200
msteedle@axisgroup.com

Axis Group

With over twenty years of experience, Axis Group has delivered thousands of innovative analytics solutions to Global 1000 and mid-market industries as well as government organizations.

We are driven to make a positive impact on the world by helping people at all levels solve their biggest problems with analytic solutions.

What differentiates Axis from other consulting firms is that we help organizations actually move the needle by unleashing the analytic potential across an enterprise, from top to bottom, and throughout the data lifecycle. Unlike “silver bullet” initiatives that focus primarily on a technology, Axis Group excels at deeply understanding who the solution is for, why it should exist, and how it will maximize real business value to design solutions that stick and impact operations.

Our clients attribute our effectiveness to our innovative, comprehensive approach; from data management, quality and governance to visual design, to predictive analytics and beyond. We combine business, leadership, and industry-specific experience with technical expertise to enable our client’s analytic competitiveness and business success.

Tools alone cannot optimize your business or solve world problems. But a diverse team of professionals who know how to ask the right questions to uncover truly valuable outcomes can. We do it every day.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม