เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
916942896
filipe.pinho@b2f.pt

B2F - Business to Future, Lda

A BUSINESSTOFUTURE (B2F) é uma experiente empresa da área das TIC focada em soluções de business intelligence com um forte historial de desenvolvimento e implementação de projetos de larga escala.
Distingue-se por manter uma posição agnóstica face à tecnologia e pela forte especialização nas áreas funcionais, chave para uma proposta de valor focada no cliente.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม