เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
0161 883 2655
hello@bespoke-xyz.com

Bespoke

Bespoke are Power BI Specialists - working with clients across multiple industries, from Pharmaceuticals to Aerospace and Education to Real Estate. Experts in designing and deploying analytical dashboards which allow their clients to become more data-driven and make smarter, more intelligent business decisions. From one dashboard with a single data source, to numerous dashboards with multiple views, connected to various data sources - Bespoke will ensure that whatever your business intelligence requirements, they will provide you with the right solution. 

Further to this, Bespoke provide a variety of Power BI training programmes - these being for beginners, the more advanced and those requiring custom training tailored to their specific business. 

Having Gold partner status in Data Analytics and Silver in Data Platform as well as Cloud Platform, is testament to their expertise in the field of Power BI. ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม