เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+30 213 090 8400
bewise@bewise.gr

BEWISE SA

BEWISE offers implementation services for Data Warehouses on premises, as well as on Azure services. We have implemented Azure Analysis Services and the processes that update the Azure Analysis Services models, using Logic Apps on Azure.

We design, implement and support projects using Power BI, and our team holds multiple Microsoft competencies, including a Gold Competency For Data Analytics.  

With  three case studies achieved: AHI-Carrier, VectorBrands and AgreenAction  we have implemented data warehouse solutions in SQL Azure, and designed and delivered insightful Power BI reports for business users, providing analysis of their Sales, Orders Intake and Sales Backlog.  

We can help provide data insights for you with:

  • Power BI (self service BI/interactive dashboards/KPIs)
  • SQL Server Analysis Services (Deep dives into data insights and analysis)
  • Cloud Analytics (Azure Data Warehouse/Azure ML Services/ Azure IOT Services)
ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม