เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+420511116633
info@biexperts.cz

BI Experts, s.r.o.

BI Experts

was founded by two former trainers of Microsoft technologies to bring some theoretical ideas into the real world. Since the company started to grow, the main focus remains the same – we have a team of experts and our speciality is Microsoft SQL Server and Microsoft BI-related technologies, such as SharePoint, Excel as well as custom application development.

Our mission is to design the best solution within the given boundaries and to create a long-term partnership between us and our customers, based on our expert knowledge of Microsoft technologies and architecture of IT systems in general.


ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม