เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+351 217 266 165
comunicacao@bi4all.pt

BI4ALL

BI4ALL is a leader in Analytics and Big Data solutions consulting services. Through a unique experience and extensive knowledge of various activity sectors and business functions, BI4ALL helps organizations of all sizes thrive and improve the way their business operates. Since 2004, BI4ALL has been totally focused on the success of its Clients and shares with them a knowledge of excellence in both technology and business components, allowing Organizations to have competitive advantages by turning their data into insights. BI4ALL has already been recognized with more than 20 national and international awards and has more than 170 employees, totally focused on Data Analytics, which are part of a growing structure. Specialties: Analytics, Business Intelligence, Big Data, Cloud Analytics, Mobile, Balanced Scorecard, Compliance and Risk management, Corporate Performance Management, Data Management, Planning and Budgeting, Predictive analytics, Software Engineering, GDPR.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม