เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+3185 - 065 6435
info@bince.nl

Bince BV

Bince levert Power BI oplossing voor de zorg en het sociaal domein. Met onze jarenlange ervaring, in zowel de zorg als de techniek, zijn we in staat zorginstellingen optimaal te ontzorgen. Met Bince maakt efficiënt en datagedreven werken in de zorg mogelijk.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม