เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+44 113 2979797
info@bjss.com

BJSS

As a privately-held business, we have the flexibility to do the right thing for our clients, unencumbered by the constraints of VCs or institutional investors. The genuine long-term partnerships we have established with some of the world’s largest organisations attest to the success of our approach.

Whether working as a sole supplier, or collaborating in mixed client and vendor teams, our flexibility, commitment to technical excellence and absolute focus on outcomes mean we routinely succeed where others have failed to deliver.

As pioneers of agile delivery at scale, our innovative Enterprise Agile® approach has been recognised by the Queen’s Award for Enterprise and enables organisations of all sizes to deliver business value from IT transformation.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม