เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
206.455.8326
info@bpcs.com

Blueprint Technologies, LLC

Blueprint believes that every organization has the capacity to develop their own business intelligence and lead their own data-driven initiatives. Let’s work together so you and your teams can create your own analytics tools and make better business decisions. We help our clients by teaching them how to acquire, clean, and set data types for data from one or multiple sources. We then assist with data modeling by importing and relating data in Power BI’s modeling module to create a safe path to organize your data. We create measures and KPI’s that address your specific business needs. We then select the visuals and graphs needed to provide customizable reports for analysis. Finally, you’ll be able to take advantage of insights you’ve uncovered to make smart decisions and drive your business forward.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม