เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
703.904.4335
cleverindeed@cleverspeck.com

Cleverspeck

Cleverspeck provides data and business intelligence solutions for enterprise customers. Our solutions help our customers manage, store, visualize, and take actions using their data. Tools like Power BI allow our customers to get value from their data through classic reporting and dashboards, interactive self service, or predictive analytics. Our hosted data warehouse analytic solution provides sub-second response times over billions of records not currently available in a single software package or suite. By leveraging multiple products, we are able to offer the self service analysis capabilities of OLAP along with the storage and processing power of the Big Data Hadoop ecosystem. Through our holistic approach to data management and analytics, we are able to offer our customers a comprehensive solution for all of their data needs and not just a targeted application for a subset of use cases. We also specialize in integrating new technologies with existing systems for those customers who already have a substantial investment in their current data platform. We are conveniently located in the Washington DC Metro area serving enterprise clients all over the US and across the world.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม