เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
00351917842197
francisco.mesquita@closer.pt

Closer

We are Data & Business Intelligence experts having implemented more than 100 different projects in major national and international clients. We have implemented Datawarehouse solutions, created Datamarts, integrated Reporting tools and designed dynamic dashboards based on batch & real-time data. Our Data Scientists have been implementing advanced statistical, predictive models and algorithms helping our clients to make better business decisions.
Throughout our journey we have worked with nearly all Business intelligence and Analytics solutions available on the market. Also we have been engaged in Software Engineering since day one, having developed taylor-made solutions, mobile and cloud based applications and created Evalyze - a very sucessful software suite for Contact Centers.  

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม