เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+420774601702
info@databrothers.cz

DataBrothers s.r.o.

DataBrothers is a company that focuses on Power BI Reporting, Data Integration (for reporting purposes), and Portfolio Management. Our goal is to help corporate clients to get the most value out of their data. We provide our solutions so that the client does not need any maintenance from his side, and the data are always up-to-date and accurate. To deliver the best possible results, we always focus on understanding the business expectations. Our reports tell stories, which our customers can easily understand so they can make better decisions.

We provide services in the following areas:

Training and Workshops
We are inspired by our "Report Delivery Framework," which means we always strive to put the accent to the audience's expectations. So we deliver training and workshops vertically (for Sales, HR, etc.) or horizontally (e.g., management). This allows us to meet the expectations.

First-Class Reports
We focus carefully on your expectations and try to find hidden gems in your data to show you what insights we can deliver. Before a development phase, we provide you with a graphics concept, and then we can move forward and start delivering the actual report. On top of that, we create a data clarity report and find needless data.

Reporting as a Service
Whether you are a start-up or need advice on which processes and systems would be necessary to implement, we are ready to help. Our reporting does not show numbers but answers to your questions. Usually, we consolidate all the data across the entire company, connect the data, create the reports, and finish the necessary training. As a result, there is no need for spending on other systems, licenses, and employees, but reporting is available 24/7 from any device.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม