เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+1-339-293-3066
jan.jonak@hpe.com

DXC.Technology

DXC provides a foundation of information management and analytic capabilities to harness all value from data that matters, to deliver insights at the speed of business and improve business outcomes. 

We have a broad portfolio of services, solutions and capabilities focused on the most critical aspects to today’s data driving environments:

  • Analytics Advisory Services – Helping clients discover data insights quickly, quantify the business impact, and develop a strategy to use analytics everywhere
  • Analytics Solutions and Services – Consulting and Solutions to address critical client needs to run your businesses better through customized and packaged industry analytic solutions
  • Artificial Intelligence and IoT Analytics Services - Providing enhanced business outcomes through solutions that use machine learning, artificial intelligence and internet of things technologies
  • Analytics and Big Data Platform Services - Protecting existing technology investment while offering flexible choices in delivery models across cloud, on-premises and hybrid environments
  • Information Governance Services - Providing state-of-the-art tools and processes to simplify the capture, lifetime management, security of, and access to information
  • Managed BI and Analytics Services – Helping clients manage, transform and optimize their BI and Analytics landscape

We leverage our expertise in the new generation of analytics and big data to push your IT and business organizations to remain relevant.   

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม