เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+34 976 467 676
marketing@efor.es

EFOR Internet y tecnología

You can now master your company's data thanks to the power offered by Power BI and EFOR's experience in data analysis and data modeling.

At EFOR we are specialized in the design of strategies and ecosystems around the data, being able to combine them with artificial intelligence techniques such as an acceleration lever. We are a Microsoft Gold Partner and belong to the Power BI Developer Community.

In the last 4 years we have developed more than 200 data analytics projects and provided more than 2,000 hours of analytics training in different companies.

CONNECT
Explore and unify organizational, internal and external data, structured and unstructured, on-premises and in the cloud.

VISUALIZE
Transform data into dynamic dashboards, easily create compelling reports, and master valuable company information.

COLLABORATE
Share the interactive dashboards and reports created, and involve your team in data analysis.

TAKE ACTION
Make better decisions, fast and informed. 

At EFOR we can also help you if what you need is to continue advancing in the possibilities offered by advanced analytics. Discover our predictive analytics and prescriptive analytics services, and anticipate what's to come.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม