เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
1.866.966.4562
sales@gdcit.com

Global Data Consultants, LLC

Global Data Consultants, LLC dba GDC IT Solutions (GDC) is a veteran-owned Limited Liability Company with offices in Pennsylvania, Maryland and Wisconsin. GDC has a proven record of successfully managing the design, implementation, delivery, and ongoing improvement of its broad range of IT services. 

GDC offers a full range of services including, but not limited to: managed desktop services; project management; application design and development; system integration; business process improvement; managed maintenance; enterprise resource planning; infrastructure design; implementation and support; 24x7x365 multilingual service desk; staff augmentation; recruiting; and strategic planning.

An integral part to GDC’s success is the organizations ability to maintain the best technical talent and adapt to deliver the best quality of service to the customer. Currently, GDC maintains nearly 300+ experienced and certified professionals delivering services in the areas of application design and development, networking and infrastructure, desktop support, telephony and cabling, hardware sales and deployment, 24/7 technical service desk, project management, technical staffing, and recruiting. 

 

Application Services Overview

We build application solutions. We identify problems and solve them by understanding your business needs and technology challenges.


Access Information with Ease and Simplicity using Microsoft Power BI

GDC consolidates real-time information from multiple sources into a single user-friendly interface to provide the information you need, when you need it. You may know which of your products or services sells best, but do you know why? Microsoft Power BI reveals data trends, changes over time, and visual representations of customer, employee, or overall business data, using data sources spread out across multiple systems.

With GDC, you receive training, setup, and integration of Microsoft’s Power BI to use to its full potential.  Microsoft Power BI’s flexibility, GDC can scale and adapt its available tools to your company’s unique needs. This way we are only recording and analyzing the most important, relevant data you need to streamline management, make smart predictions, and make confident decisions—in minutes rather than hours, days, or weeks.


Expert Application Development That Addresses Your Unique Needs

Many companies have spent years and an exorbitant amount of money developing point solutions that solve individual business processes. It's not uncommon to find hundreds of disparate applications running within an organization. Not only is the number of production applications increasing in volume, but also in complexity — demanding more time, resources and expertise to effectively manage. And most of this effort is just to maintain the current situation, as opposed to moving the business forward.

GDC solutions are proven, repeatable and scalable. We begin the process by building strong relationships with our customers and collaborating with them to gain an intimate understanding of their business. We then identify specific needs and budget requirements to suggest effective strategies, technologies and project timelines.


Streamline Your Business with System Integration

Over the years, your organization has probably amassed many different applications that automate a set of business processes or workflows. However, many of these distinct applications probably do not share data with other business systems; causing your organization to invest in resources for redundant data entry and/or having multiple data sets that are not synchronized. It's not uncommon to find these disparate applications running within an organization. Not only is the number of production applications increasing in volume, but also in complexity — demanding more time, resources and expertise to effectively manage. And most of this effort is just to maintain the current situation, as opposed to moving the business forward.

GDC's expertise in system integration technologies can tear down the barriers of isolated systems by implementing the electronic ties needed to improve employee productivity, decrease redundant data entry tasks, and improve the value of your information assets. GDC can utilize best-of-breed integration technologies tailored to your unique business requirements.

GDC is dedicated to providing services and solutions that add value to your enterprise. IT Software development is a field that is powering businesses with efficient, secure, and reliable solutions through software programs or applications, to achieve outstanding business results by increasing efficiency and reducing overhead. As standard software solutions cannot fulfill the individual requirements of a business, GDC Enterprise helps businesses to find unique solutions according to their specific needs.

Request a Free Consultation Today. Call (866) 966-4562 Between the Hours of 8am–5pm (Mon–Fri) for Immediate Assistance.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม