เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+1-732 319 3999
contact@gramener.com

Gramener

Gramener (A Data Science Company) - Brief Profile :  

Gramener has a rare and impacting visualization solution which helps customers  "Consume" insights from visual analytics. Gramener’s Visualization offering can transform data into information dashboards that make the solution visually obvious for business problems.  

 • Gramex is AI embedded Smart Data Discovery platform
 • Gramener is a design led & business consumption focused rather than tech-led to provide custom analytical solutions to enterprises.
 • Gramener’s key offerings:
  • IP : Gramex is an integrated data, analysis and visual platform. 
  • Consulting and Services 
   • Advanced Analytics
   • Custom Visualization
   • UI/UX or Information Design
 • Gramener has a strong team of Information Designers (UI/UX), Data Scientists and Programmers , they engage client in "Consultative" manner for business value driven solution. 
 • Gramener has its Analytics & Visual platform (Gramex) which is a rapid product builder and differentiates with Narrative Sciences, Natural language processing, Auto Narration capabilities embedded as part of Visualisation. 

Some of Gramener’s publicly shareable work is at https://gramener.com/. 

Gramener has over 80+ customers and many of the large corporations like, Novartis, Deloitte, Airbus, Mc Kinsey, Mindshare, Star TV, Viacom, Broadridge Financials,ICICI Bank, Airtel, Axis Bank, Microsoft,, Target etc.  It is interesting to note that all of their customers had heavily invested in big data solutions but used Gramener to consume and propagate the insights across their large, heterogeneous organization. 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม