เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+49-40-414960-0
pinpoint@initions.com

initions AG

initions AG delivers innovative IT solutions for intelligent planning, scheduling and controlling. In the segment Business Intelligence we offer Data Warehouse Solutions that combine complex ad-hoc-analysis as well as dynamical standard reporting. We successfuly integrate the classical Microsoft BI stack with new technological fields like IoT and predictive analytics. 15 years in Microsoft BI market makes initions one of the most experienced players in germany. In the business unit OPHEO transportation management we provide our clients with an intelligent standard software solution for transportation management, route scheduling and telematics. The Dispo-Cockpit, the smart planning core of the system, enables OPHEO to display transport requirements, vehicle time table and dispatching map on three interactive screens. In combination with the integrated telematics solution OPHEO MOBILE the award winning OPHEO system provides intelligent forecasting which reveals problems and bottlenecks hours before they arise. A powerful and highly valuable tool that helps dispatchers save money in planning and controlling the transportation process. Our team links mathematical and business competences with highly specialized technological skills. This enables us to support our customers with consultants and developers who focus on details while overlooking entire business processes at the same time. In innovative research and development projects, we work for continuous improvements of our products. This strategy enabled us to establish initions AG as a leading solution provider for logistics Management and innovative Business Intelligence. 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม