เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+1 (404) 442-8000
marketing@intellinet.com

Intellinet

Intellinet can help you transform your data into insights.  Power BI is a suite of analytics tools that provides business users with their most important metrics in one place, updated in real-time, and available on all their devices.  With connections to over 50 popular business applications already built-in, Power BI can easily unify all of your organization’s data, whether in the cloud or on-premises.

Intellinet offers a variety of ways you can get started with Power BI including:
 - Dashboard-in-a-Day Custom Demo
 - Dashboard-in-a-Week
 - Power BI Proof-of-Concept
 - Complete Business Intelligence Strategy
 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม