เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
2129979444
alongi@longieng.com

Longi Engineering

We are a New York City based Microsoft Partner that is highly experienced implementing Power BI Dashboards and Visualizations.
Whether you are looking to leverage source systems such as: 
- Excel
- SQL Server
- Dynamics
- 3rd Party Line of Business Apps

We can assist and advise you. 

Some of what we regularly do includes:
- Installing/Configuring Gateways for connectivity
- Creating auto-refreshing visualizations
- Embedding dashboards into SharePoint
- Training Users

Feel free to reach out for a free consultation, we are always happy to talk BI!

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม