เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
07064183486
ademola@lotusbetaanalytics.com

Lotus Beta Analytics Nigeria

Lotus Beta Analytics is a Gold Microsoft Partner with a team of multidisciplinary IT professionals and Data Scientists ready to explorer the full breadth data analytics solutions and business insights that will make your business profitable and allow you to stay ahead of your competition. Our solutions will engage your audiences the world over with interactive stories., providing your business with powerful data-driven visualizations that help improve key business decision making. 

Our team have implemented a number of data warehouse solutions, created data marts, incorporated great reporting dynamic dashboards on customer SharePoint online Portals that connect to either batched or real-time data.  We have also implemented Power BI solutions for customers across multiple verticals like Oil and Gas, Financial Services and the Public Sector - providing better insights to make better business decisions. 

We offer the following services and expertise:
a. Business performance indicators and Reports
b. Embedded Power BI 
c. Data Visualization 
e. Enterprise Data Warehouse 

Our solutions will provide your business managers with analytics from every area of your business through agile dashboards on web, mobile or embedded in applications. Please visit our website to learn more.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม