เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+31 23 2060 600
contact@macaw.nl

Macaw

We love challenges. That is our motto. Since the early nineties over 250 Macaw employees have been creating high-end technical solutions for our customers from our offices in The Netherlands and Lithuania. Since then we have evolved into a full service digital partner. We only work with the best people and top-notch technology. We're proud to be an award-winning, multiple Gold Microsoft Partner and Platinum Sitecore Partner. No matter what the challenge, we create the best solution. We think out of the box and combine multiple perspectives, such as strategy, data, marketing, and sales. And we don’t just implement this technology. We make sure it is adopted by your organization because only then it contributes to your success.

What's your challenge?

Macaw. Challenge accepted.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม