เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
732-422-0084
nagarajs@orioninc.com

Orion Systems Integrators, LLC

Orion Business Innovation provides digital transformation, automation and digital product development to Fortune enterprises. Headquartered in Edison, NJ has 4,000+ employees in 16 Delivery Centers  across 8 countries, with 300+ clients. We are uniquely positioned as a high touch, high quality and nimble solutions provider with the proven expertise and scale to solve complex business and technology challenges. 

Since 1993 we have leveraged a collaborative global workforce and passion for delivery excellence to deliver innovative technology solutions to some of the largest companies in the world. Rooted in engineering and design thinking, we provide end-to-end services across digital strategy, experience design, and engineering. We’ve also developed platforms, products and unique methodologies to accelerate digital transformation. Orion is Poised to deliver  enterprise software design, outsourced product development, IoT Edge and IoT Devices, Data & AI, cloud computing, mobility, point of sales applications, telematics and cybersecurity. Our 25 years of organic and inorganic growth has built deep experience in Manufacturing, Retail, Sports, Financial Services, Education, Automotive, ICT/Telecom, Industrial Automation, Transportation, Fintech, Robotics, Retail , Healthcare and Life Sciences .

A Microsoft Gold and Silver Competency Partner, Orion has achieved recognition for delivering excellence in Application Development, Cloud & Infra, Data & Analytics, Collaboration & Content, Mobility, Hosting, and Mid-Market Solutions. Our commitment as a Microsoft Certified Partner ensures we follow Microsoft’s embraced best practices for design, development and deployment. Orion has 16+ delivery centers and offices in  USA, Germany, Switzerland, Russia, Lithuania, Serbia, UK, Australia,  We employ close to 4000+ technology professionals who enable us to offer application development and support onshore, offshore, and nearshore. Our global sourcing and global delivery model allows us to provide cost effective deliverance of technology solutions through flexible sourcing strategies that effectively impact business objectives.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม