เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
866-714-8422
info@randgroup.com

Rand Group

Combining the business acumen of seasoned professionals – back office to front office and all disciplines in between, Rand Group delivers overall business improvement and business management software solutions that drive real business results. At Rand Group, we are proud to partner with and support clients across North America, with centers of excellence in the Southwest Region and the Pacific Northwest. Our resources carry expertise across all industries with additional specialization in energy, manufacturing & distribution, construction & engineering, and professional services. We hold 6 Microsoft Business Competencies and are a member of Microsoft’s Elite Inner Circle – reserved for the top 1% of Microsoft Dynamics partners worldwide. Rand Group is passionate about providing pragmatic solutions to operational problems, improving revenues, and delivering bottom line results. We support our clients on everything from a secure, scalable, stable infrastructure through transaction processing systems and management analytics to all elements of web presence, digital media and digital marketing.  Our aim is to exceed our clients’ needs through role-tailored, easy to navigate software systems that create the best possible solutions.
 
Rand Group’s dedicated Data Science & Analytics practice provides a wide variety of services and support offerings. Our analysts have the expertise to assist businesses of all shapes and sizes – from smaller organizations currently working to determine if Power BI is a good fit, to experienced Power BI users that are looking to take their data insights to the next level. As an experienced Power BI partner, Rand Group ultimately empowers our clients to make better business decisions.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม