เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+3902535761
cluster@reply.it

Reply S.p.A.

Cluster Reply è l’azienda del gruppo Reply specializzata in servizi di consulenza e system integration sulle tecnologie Microsoft in Italia.
L’azienda è orientata all’innovazione e ha seguito l’evoluzione dell’ampia offerta Microsoft nelle sue declinazioni cloud e on-premise, fino alle versioni attuali, nelle aree Application Development, Data and Analytics, Artificial Intelligence, Internet of Things, Collaboration, Core Infrastructure, CRM and ERP.
La forte esperienza, maturata lavorando in stretta collaborazione con Microsoft, consente a Cluster Reply di accompagnare i propri clienti nella scelta delle migliori soluzioni, con agilità ed efficienza, unendo alle proprie competenze certificate su applicazioni e infrastrutture, distintive conoscenze di processi e di settori di mercato.
Cluster Reply ha ricevuto da Microsoft molteplici riconoscimenti per la qualità dei propri servizi, il più recente dei quali è 2017 Cloud Transformation Partner – Azure.
Cluster Reply opera in sinergia con altre aziende del network Reply anch'esse partner Microsoft in Italia, Germania, Brasile e Regno Unito.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม