เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
770-337-5527
jtreanor@rbtanalytics.com

RBT Analytics

RBT Analytics is a Tier One member of Microsoft's SMB Cloud Champion Club and Microsoft Cloud Solutions Provider that assists our clients evolve into the next stage of their IT development. Whether it be something simple like upgrading our client's infrastructure, to Power BI projects, CRM Online, Office 365, Windows Intune and beyond, RBT Analytics is at the forefront, assisting our clients through whatever means necessary to make their business more profitable through better IT productivity. 

Our main focus is helping businesses take the next step of the IT journey by migrating to Office 365 and the multitude of benefits it offers. Along with services such as online email servers (Exchange), an online video messaging platform (Skype for Business), an online file server (SharePoint), and corporate social interactions (Yammer), Office 365 is the gateway to pass into a much more productive form of business. Through the streamlining of the cloud, such things as cloud-based Group Policy management (Windows Intune) becomes available.  

RBT Analytics is committed to making the transition as painless as possible. Through both admin and end user training, we ensure that all users understand the new technologies they face so as to keep productivity at its peak. In addition, here are some of our recent accomplishments and core competencies: - Microsoft 2012 East Region General Manager’s Award recipient - We are in the top 2% of Microsoft Cloud Partners focused on the Small and Midsized Business segment - We are one of a select few Microsoft Cloud Solutions Providers - Identified as a Cloud Innovator at the Wall Street Journal Online - Selected to participate on a 20 person Microsoft Cloud Partner Advisory Council for FY13, FY14, FY15 and FY16. - Interviewed by American Express Open Forum regarding disaster preparedness as a result of Hurricane Sandy - Service areas: - - Strategy and Consulting - - Cloud Services - - Self-service Business Analytics

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม