เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
214-628-0713
se-powerbi@scalabilityexperts.com

Scalability Experts

Scalability Experts is an award winning global leader in data management and business intelligence services. Our solutions help Fortune 500 IT decision-makers drive more value from their data and increase the performance and scalability of their computing environment. Scalability Experts delivers smarter ways to boost the value of your data. Our Services: Scalability Experts is recognized for five core solution-based service offerings, with training and knowledge transfer services associated with each. - Business Intelligence: drive business performance with improved data availability, visibility and decision making - Performance Management :drive efficiencies and optimize resources for mission critical computing and operational excellence - Platform Optimization: improve performance, mitigate risk and lower TCO by migrating or upgrading to the latest database platform. Consolidate and virtualize your computing environment to reduce your footprint, lower power consumption and increase utilization - Cloud-Based Computing: improve productivity and efficiency by leveraging the latest technologies to set-up a shared service, on-premise private cloud or take advantage of off-premise public cloud services - Strategic Resourcing: Experts-as-a-Service (EaaS) is a pay as you need on-demand resourcing solution that provides experienced and certified best-in-class data management and BI architects, consultants and DBAs.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม