เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
8023141315
adanma.onuegbu@signalalliance.com

SIGNAL ALLIANCE

Signal Alliance was founded in 1996 in Lagos as an IT company helping corporate organizations build the networks that helped connect voice and data across the enterprise. Signal Alliance has since then grown to be the leading Technology Integrator for corporate organizations in Nigeria with experience in enterprise technology services, from Cloud Technology, Infrastructure & Enterprise Services, Data & AI, IT Security, Managed/Outsourced Services and Enterprise Software services.

Signal Alliance Limited has been delivering Reporting and Analysis capabilities to organizations for many years. As a Microsoft Gold Partner for Data Platform, and Analytics, we practice what we preach, and we believe that we have the necessary skills and experience to help organizations in their quest for increased productivity.

Through our advisory services we have helped organizations deploy Power BI successfully with deep customization and reports tailored to the organization business. 


ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม