เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+1-866-687-3588
info@softserveinc.com

Softserve Inc.

SoftServe is a digital authority, operating at the cutting edge of technology. We reveal, transform, accelerate, and optimize the way enterprises and software companies do business. With expertise across healthcare, retail, media, financial services, software, we implement end-to-end solutions, delivering the innovation, quality, and speed that our clients’ users expect. 


SoftServe’s experts help businesses globally leverage the power of Enterprise Platforms to improve efficiency, productivity and profitability.


Why SoftServe? We are IT stability with:


  • 28 years on a market
  • 12K Employees located globally
  • Experience of 10K+ projects completed
  • 70+ NPS score, which translates to clients and users trust us. 
  • Client retention is over 90%
  • Power BI experts
  • Power Platform certified developers and architects
  • Microsoft Certified Trainer

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม