เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
0528568999
powerbi@solidbi.com

SolidBI

SolidBI Group founded by a group of highly specialized consultants and mentors with many years experience in IT training and consulting. We provide Consulting services for companies worldwide with their Business Intelligence solutions, Data Analytics, Information Management, , Power BI.... We also provide training courses onsites   for business intelligence, SQL Server, and Data related topics from 100 to 400 levels.

Our Team based on Data Platform & PowerBI Microsoft MVP's which ensure you the best UpToDate knowledge of Data Platform and All you need to build the best state of the art Data Visualization Solution.

SolidBI teams presents in conferences all around the world such as Europe, Middle East and USA. SolidBI presents in the best and largest data related conferences around the world such as Tech Summits, SqlSaturdays, and other conferences. Our team of consultants in SolidBI are passionate to help you to find the best data solution for your business or organization.

Since most of the team is based on Platform Microsoft MVP,  we help Enterprise organizations to solve their data platform chalanges based on the Microsoft data solutions.

The part we most enjoy from is the Visualztion one.

Which is based on PowerBI.

That way we can solve customer problems using Power BI service and PowerBI Onsite solution based on SQL 2017.

 

 

 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม