เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
800-757-6543
us_marketing@solidq.com

SolidQ

SolidQ specializes in consulting, mentoring and training services for Data Management, Business Intelligence and Analytics. As a global family of world’s best technical experts, we employ people with decades of experience, pair them with over-achieving project managers and put them to work alongside our client teams. We heavily invest in our people and it shows in the quality of our work. Whether you need to expand an existing application or design an entirely new solution, SolidQ offers a suite of services to help you architect, integrate and optimize your entire information architecture. We offer expertise in the following technical areas: Data Management: • Architecture and Design • Performance Tuning and Optimization • Data Integration and Migration • Scalability and Adaptability • High Availability and Disaster Recovery • Security and Compliance • Database Management and Administration Data Warehousing Strategy and Roadmap • Architecture and Design • Scalability and Adaptability • ETL Frameworks • Data Quality and Governance • Master Data Management Business Intelligence • Strategy and Roadmap • Architecture and Design • Reporting and Analytics • Dashboards and Scorecards • Self-Service and Collaboration • Data Mining • Predictive and Prescriptive Analytics Emerging Technologies • Big Data • Mobile BI • Cloud Computing

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม