เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+ (01) 6522000
info@spanishpoint.ie

Spanish Point Technologies Ltd

Spanish Point Technologies is a Microsoft Gold Certified Partner and are Microsoft Country Partner of the Year 2019 in Ireland, Microsoft Application Innovation Partner of the Year 2019, Microsoft Application Modernisation Partner of the Year 2018, Microsoft Azure Data Platform Partner of the year 2017 and  Microsoft Country Partner of the Year in Ireland 2016. Spanish Point was also awarded Microsoft Cloud Platform Partner of the Year 2016.


Spanish Point offer a "Dashboard in a Day" service that quickly and effectively allow you to start discovering business insights from your data right away. The engagement is typically as follows: 

  • Get connected to your data sources 
  • Extract and transform your data 
  • Model your data for analytics 
  • Build a sample dashboard and/or reports 
  • Show how to use the service for interacting with your data 
  • Discuss the next steps and how best to proceed 


Your BI consultant will apply best practices from Microsoft together with our own experience, and explain how the different items were created. The resulting model can be extended by you, or Spanish Point, to bring it into production. The time for this service varies depending on number and complexity of data sources you require to be used. Typically, it takes from 1 to 3 days. 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม