เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+1 (312) 756-1760
info@spr.com

SPR Consulting

Today, every company is a technology company; mobile provides anytime, anywhere access, data delivers new and insights and better decisions, social improves company-wide collaboration and the cloud enables these technologies to work together and scale efficiently. We built SPR Consulting around this reality and exist to power business with technology. With a mission to make enterprise more efficient, we support corporate initiatives such as: • Delivering innovative products • Strategizing against competitors • Engaging with customers and employees • Supporting compliance and governance • Protecting the bottom line Our suite of services addresses the lifecycle of technology. We help companies: • Create a strategy • Build something that offers a distinct competitive advantage by developing a custom solution or tailoring an existing platform • Integrate multiple backend systems • Test applications so that testing is no longer an afterthought • Manage production environments or support teams with on-demand strategic and technical support Specializing in projects featuring Microsoft Office 365, SharePoint, Biztalk, SQL, Azure, and Yammer, SPR Consulting excels at helping companies get the most out of their investments.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม