เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+503 7797 1251
cchavez@stat-marketing.com

STAT MARKETING

Somos un nuevo modelo de agencia integral de mercadeo estratégico, con un fuerte musculo en la ingeniería, arquitectura y análisis de datos; estamos orientados a implementar las mejores prácticas tecnológicas para llevar a las organizaciones a una verdadera TRANSFORMACIÓN DIGITAL.


Somos EXPERTOS en POWER BI, mucho más allá de una visión técnica o de sistemas. No diseñamos "cubos", creamos Data Storytelling.


Nuestro principal DIFERENCIADOR es que aportamos en cada proyecto en el que participamos, la experiencia acumulada por muchos años, en la asesoría y consultoría en planeación estratégica para las principales áreas de nuestros clientes: Comercial, Planificación, Finanzas, Operaciones, etc. 


El conocimiento de las mejores prácticas de diversas industrias, se ve reflejado en cada Dashboard, KPI y reporte que diseñamos para usted.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม