เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
0044 203 884 5151
hello@s2ranalytics.com

S2R ANALYTICS LTD

Who We Are

We are a team of data analytics specialists and business consultants who combine deep technical competence with practical experience in manufacturing and service industries.

What We Do

Our team develop business intelligence and analytics solutions using Power BI, Office 365, Azure and Power platforms and provide full life-cycle capabilities from design to support.

How We Do It

We use rapid prototyping to create high levels of user engagement combined with agile working practices to accelerate adoption rates and deliver real business value as quickly as possible.

Our Services

Pre-Built Solutions

Our pre-built BI & Analytics provide cost-effective solutions configured to the needs of your business, deployed in a matter of weeks.

Bespoke Development

We develop bespoke solutions for Business Management, Manufacturing & Supply Chain, Engineering, Sales & Marketing, Finance and Human Resources.

Business Analytics

By combining analytics driven insights with practical industry experience, we help organisations unlock their potential to improve performance.

Power BI Solution for Total Synergy

S2R Analytics works with Total Synergy to provide solutions for Architecture, Engineering & Construction organisations. We provide a practice and project management solution that leverages the Synergy developer’s API to provide additional functionality and enhanced reporting capabilities.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม