เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
0044 203 884 5151
hello@s2ranalytics.com

S2R ANALYTICS LTD

S2R Analytics develop Business Intelligence, Analytics & Platform solutions for the Built Environment, Manufacturing and Zero Emissions Transport.

We focus on the sectors we know well. We believe that to deliver the best solutions for our clients, we need to understand their industry. Our mission is to deliver technology solutions that are accessible to organisations of all shapes and sizes.

S2R Analytics combines 20 years of business consulting experience with a team of technology specialists focusing on database and middleware development, business intelligence and data analytics.

We are based in London and operate with clients across the UK, Europe, Australia, New Zealand and Canada.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม