เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+386 (0)2 2887 9780
ccc@stroka.si

Stroka produkt d.o.o.

The Stroka Business Group (Skupina stroka.si) is a specialised company providing quick and efficient IT solutions for companies organizations. It successfully offers maintenance and support to more than 1090 clients by further adding to its own know-how and creativity through cooperation with renowned software developers… The company is based in Radlje ob Dravi, Slovenia and it employs 54 IT and business experts in its home office and offices in Ljubljana and Maribor. Working together with its clients, the company has developed strategies for company growth in IT areas; it provides planning, execution, implementation and full maintenance of complete IT systems. The company is constantly evolving and keeping track with its competition in the market. Stroka Business Group is on of the leading provider of Microsoft cloud services in Slovenia and it has also managed to offer its innovative products on the global market. The development of the latest line of products and the strategy of introducing cloud services on the Slovene market has earned the Stroka Business Group the eminent title of 2013 Microsoft Partner. In 2014 Stroka.si Group obtain the status of Azure Circle Partner and Microsoft Cloud Deployment Partner. The Stroka Business Group is using this international recognition as additional support for its philosophy of a different, non-conventional approach to information technology – “Do IT different”.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม