เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+39 02 87311
mario.destefano@techedgegroup.com

Techedge S.p.A.

WHERE BUSINESS MEETS IT

At Techedge, our mission is to help organizations evolve into true digital companies through short iterative cycles of business-driven innovation.

We accomplish this by providing agile business solutions and services that stem from our unique ability to combine business advisory, technology expertise and passion for innovation.

The business solutions and services we offer our clients are designed to help them discover unknown opportunities and quickly bring them to life.

Through rapid innovation, we are helping our clients realize new competitive advantages throughout their digital transformation, from the supply chain to the boardroom.

A VALUE ADDED PARTNER

The distinctive combination of pragmatic business vision and fast-paced, premium delivery is the value we bring to our clients.

A trust based approach, focused on shared objectives and long-term relationships is what makes our clients call us partner.

With our international presence, we offer our clients the scalability and geographic coverage of a global provider, the commitment and flexibility of a local partner, the competence and focus of a strategic, trusted advisor.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม