เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+393468779952
alessandro.galanti@teorema.net

Teorema Engineering srl

Teorema è uno dei protagonisti italiani della digital transformation, una realtà a forte vocazione tecnologica con stretti legami con il mondo della ricerca e dell’Università. Opera sul mercato come una IT Factory che, sfruttando le competenze maturate e costantemente aggiornate nel tempo sulle principali piattaforme tecnologiche, supporta le imprese nel loro percorso evolutivo. L’impegno di Teorema è di aiutare i suoi clienti nella fase del cambiamento, guidandoli verso le nuove tecnologie e supportando il mercato nei processi di innovazione digitale. Nasce da qui la scelta di assumersi la responsabilità di vero e proprio Digital Advisor, un ruolo con cui l’azienda ha governato con successo tutte le rivoluzioni tecnologiche che si sono succedute negli anni, con la capacità di guardare continuamente avanti. La sua vocazione a guardare costantemente al futuro, alla prossima evoluzione, ha come obiettivo principale quello di trasmettere i propri valori alle aziende attraverso l’innovazione tecnologica, contribuendo al tempo stesso allo sviluppo del territorio e all’evoluzione dell’intero sistema.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม