เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
05 40 24 80 48
contact@thelio.fr

Thélio

Thélio s’appuie sur la solution Power BI pour développer des tableaux de bords «user friendly » accessibles à tous pour  accompagner les prises de décisions liées à la transformation digitale de ses clients.


Dans chacun de nos projets nous interrogeons nos clients sur les KPI et métriques à suivre, les futurs utilisateurs et lecteurs des Tableaux de Bord, l’ensemble des sources à monitorer, la diffusion des rapports (équipes nomades, digitales, granularité des interactions, fréquence d’ajout de nouveaux éléments) leur permettant de suivre en temps réel ou en différé la performances de leurs activités. Notre objectif : faire de ces rapports des objets lus et compréhensibles par tous. Pour cela nous mettons l’utilisateur et décideur au cœur de nos préoccupations.


Quelques exemples de Dashboard réalisés : mesure des taux de transformation et performances commerciales de site ecommerce majeurs en France, pilotage des activités commerciales et finances. Mesure de la performance collective, groupée, individuelle de conseillers multicanaux de centre de contacts. Analyse comparée d’achat média. Pilotage des stocks et achats. Analyse du taux de remplissage d’un stade en fonction des évènements marketing et publicitaires.


Dégager des tendances, cartographier et anticiper, Thélio exploite aussi la solution Power BI pour déployer et présenter des modèles d’analyses prédictives concernant la prévision des ventes ou l’analyse de corrélation multicritères.


ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม