เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+3292108270
maarten.lauwaert@trifinance.be

TriFinance | MI&S

At MI&S (Management Information & Systems) we combine our expertise in Business Intelligence with our extensive knowledge of managerial reporting. We do not only know how to set up and design BI solutions, but we also know which performance indicators are important to steer your business.

This unique combination of functional and technical expertise enables us to talk with the business and IT. This leverages the quality and the speed of a BI project.

Since a lot of reporting projects deal with similar questions and requirements, we developed a kickstart model for SME’s (MyInsights) and Local governments (MATiz). 

In these models, we already implemented a lot of reporting needs based on our business knowledge so you do not need to start from scratch. Since they are built up of different modules, you can tailor and adapt them easily to your specific needs. 

Not only do we design and implement your Power BI reports, but we also have developed our own Power BI training, focusing on the end-user, dashboard designer as well as on data modeler.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม